postheadericon Badanie bakteriologiczne plwociny

Najprostszym i najłatwiejszym badaniem pozwalającym określić etiologię zaka-żenia układu oddechowego jest badanie bakteriologiczne plwociny. Niestety pierwsze trudności pojawiają się już przy jej pobieraniu. Materiał często nie jest reprezentatywny dla dolnych dróg oddechowych – jest po prostu śliną chorego. Plwocina jest możliwa do oceny, kiedy jest pobrana wyłącznie od chorego przytomnego, w pełni współpracującego z lekarzem. Pobiera się ją po dokładnym umyciu jamy ustnej przez chorego i wykonaniu głębokiego odkrztuszenia materiału. Cechą odróżniającą właściwą plwocinę od zwykłej śliny jest obecność granulocytów obo- jętnochlonnych i innych leukocytów oraz nabłonka rzęskowego.

W ostrym zakażeniu dróg oddechowych pojedyncze badanie zazwyczaj wystarcza do rozpoznania czynnika etiologicznego. Już barwienie preparatu bez-pośredniego wiele wnosi – pozwala rozróżnić bakterie Gram-ujemne od dodat-nich, wykazując swoistość 85 %, a czułość do 85 % (7). Jednak w szczególnych przypadkach (podejrzenie zakażenia M. tuberculosis, Mycobacterium sp.) należy przez kolejne trzy dni pobierać plwocinę do badania bakteriologicznego.

Leave a Reply