postheadericon Coxiella burnetii

Coxiella burnetii jest pałeczką, która barwi się ujemnie metodą Grama. Należy do riketsji, jest drobnoustrojem rozwijającym się wewnątrzkomórkowo. Wywołuje gorączkę Q. Rezerwuarem zarazka są kleszcze, gryzonie, ptactwo domowe i dzi-kie zwierzęta (7,11).

Gorączka Q jest opisywana w Polsce od 1989 roku. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, przez wdychanie riketsji z kurzem, spożywanie zakażonej żywności (mleko) oraz w następstwie ukąszenia przez kleszcze. Okres wylęgania choroby wynosi 8-3-0 dni. Początek choroby może być nagły, ze wzrostem ciepłoty ciała, bólami mięśni, głowy, stawów, sztywnością karku, zlewnymi potami i suchym kaszlem. Na ogół przebieg jest łagodny i choroba kończy się wyzdrowie-niem. W ciężkich przypadkach może wystąpić apatia, wymioty, biegunka. Cha-rakterystyczna jest nawrotowa gorączka trwająca 9-14 dni z pięciodniowymi przerwami, utrzymująca się kilka miesięcy. Obserwuje się znaczny wzrost OB, bez towarzyszącej leukocytozy. Ocenia się, że w 1-0-5-0 % przypadków zakażenia dochodzi do zapalenia płuc. Radiologicznie stwierdza się wówczas miąższowe zacienienia obejmujące dolne płaty płuc. Zmianom zapalnym położonym podopłuc- nowo może towarzyszyć wysiękowe zapalenie opłucnej. W płucach riketsje gromadzą się głównie w krążeniu płucnym, co w ciężkich przypadkach prowadzi do niekardiogennego, śródmiąższowego obrzęku płuc lub nawet ARDS. Niekiedy występuje żółtaczka świadcząca o zajęciu wątroby. Niebezpiecznym powikłaniem jest zapalenie wsierdzia, dlatego zaleca się wykonywanie kontrolnego badania ECHO serca. O rozpoznaniu decydują wyniki badań serologicznych pozwalające na wykrycie swoistych przeciwciał (metodą OWD, mikroaglutynacji lub immu- nofluorescencji). Miano przeciwciał IgG 1:2-0-0 lub większe i IgM 1:25 lub większe potwierdza rozpoznanie. Odczyny serologiczne stają się dodatnie po 2-4 tygodniach od początku choroby. W leczeniu stosuje się tetracykliny, makrolidy, chi- nolony, a w wybranych przypadkach chloramfenikol.

Badania wykonane w niektórych ośrodkach kanadyjskich wykazały, że odsetek zapaleń płuc wywołanych przez Coxiella burnetii u chorych na nowotwory płuc jest 2,4 raza większy niż w pozostałych przypadkach pneumonii.

Leave a Reply