postheadericon Czynniki etiologiczne

Streptococcus z grupy B, Strepto- coccus agalactiae, E. coli, Enterobac- teriaceae, Chlamydia trachomatis, Listeria monocytogenes, Staphylo- coccus aureus amoksycylina + aminoglikozy- dy, amoksycylina + inhibitor beta-laktamaz, cefuroksym (II), ewentualnie z aminoglikozyda- mi, cefalosporyny III generacji (ceftazydym, cefotaksym, cef- triakson)

Niemowlęta i dzieci do 5 roku życia wirusy (RS, grypy, paragrypy, adenowirusy), Chlamydia tracho-matis (u dzieci < 6 mies.), S. pneu-moniae, H. influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Staphylococcus aureus ampicylina lub amoksycylina + inhibitor beta-laktamaz, cefurok-sym i aksetyl cefuroksymu jako terapia kontynuowana, cefalosporyny III generacji, jeśli obok typowej flory w posiewie są pałeczki Gram-ujemne lub cefalosporyny

II generacji i aminoglikozydy, makrolidy (erytromycyna, roksytro- mycyna, klarytromycyna) wirusy i S. pneumoniae, H. influ-enzae, Moraxella catarrhalis, S. aureus, M. pneumoniae, Ch. pneumoniae, Legionella pneumophila amoksycylina + inhibitor beta- laktamaz, cefalosporyny III ge- neraq’i, cefalosporyny II generacji + makrolidy

Zapalenie płuc u niemowląt i dzieci poniżej 5 roku życia najczęściej wywo-łują wirusy, ale infekcje te mogą być powikłane zakażeniem bakteryjnym S. pneu-moniae, H. influenzae, Chlamydia trachmatis. W tej grupie wieku mogą występować zakażenia M. pneumoniae i Ch. pneumoniae, a także gronkowcem złocistym. Więk-szość tego spektrum jest wrażliwa na cefalosporyny II generacji + aminoglikozy-dy lub cefalosporyny III generacji. Przy podejrzeniu o bakterie atypowe konieczne jest włączenie makrolidów.

U dzieci powyżej 5 roku życia większą rolę niż w grupach poprzednich odgrywają bakterie atypowe. M. pneumoniae, Ch. pneumoniae, a nawet Legionella pneumophila. Wszystkie odpowiadają dobrze na makrolidy (erytromycyna, klary-tromycyna, azytromycyna i in.)

Według Marrie w ostatnich latach zwiększa się częstość zakażeń wywoła-nych przez drobnoustroje atypowe (7).

Międzynarodowe badania pod nazwą „Aleksander Project” wykazały, że najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych zapaleń płuc jest S. pneumoniae, H. influ- enzae, M. catarrhalis i 5. aureus. Wszystkie te drobnoustroje były wrażliwe na amok- sycylinę z kwasem klawulanowym, cefiksym, ceftriakson, azytromycynę, fluoro- chinolony, a ponad 9-0 % wykazywało wrażliwość na cefuroksym (3, 4, 8).

Niektórzy autorzy proponują szersze niż dotąd wykorzystanie nowych makrolidów, które wykazują dużą aktywność zarówno w stosunku do pneumo- koków i pałeczki hemofilnej, jak i Mycoplasma sp. oraz innych bakterii atypowych. Inni jednak przestrzegają, że oporność na makrolidy zwiększa się dość szybko, więc należy je stosować tylko w wybranych przypadkach, kiedy leków tej grupy nie można zastąpić innymi antybiotykami (2, 6).

Leave a Reply