postheadericon Fizykalna ocena objawów

Fizykalna ocena objawów niewydolności oddechowej nie zawsze jest wystarczającym dowodem określenia głębokości zaburzeń wentylacji pęcherzykowej i wymiany gazowej. Niezbędne jest monitorowanie układu oddechowego za pomocą

kapnografii i przezskórnego oznaczania p02 i pC02 oraz badań gazometrycznych. Zaburzenia oddechowe w bezpośrednim okresie po operacji, w przypadkach nieskomplikowanych, o czym należy pamiętać, mogą być wynikiem przedłużonego działania środków anestetycznych, zwiotczających, a także przeciwbólowych stosowanych podczas operacji. Podanie naloksonu (Narcan) 0,001-0,002 mg/kg m.c. – w przypadku podejrzenia przedłużonego działania narkotyków, lub atropiny •0,015 mg/kg m.c. i Prostygminy 0,03 mg/kg m.c. – w przypadku przedłużonego bloku nerwowo-mięśniowego przynosi zazwyczaj natychmiastową poprawę. Przy współistniejących zaburzeniach wodno-jonowych i równowagi kwasowo-zasadowej zwykłe postępowanie nie wystarcza.

Dopiero wyrównanie istniejących zaburzeń może dać poprawę. Ból po rozległych operacjach, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej, zaburza oddychanie. Obrona przed bólem powoduje spłycenie i przyspieszenie oddychania oraz osłabienie odruchu kaszlowego. Nadmierna ilość wydzieliny zalegająca w drzewie oskrzelowym może prowadzić do powstania niedodmy więk- kszych lub mniejszych obszarów płuc i narastania przecieków płucnych. Niedostateczna wentylacja obszarów niedodmowych z szybkim narastaniem prężności CO, i spadkiem utlenowania krwi staje się przyczyną groźnych powikłań ze strony układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego.

Leave a Reply