postheadericon Inne badania diagnostyczne

np. rtg klatki piersiowej, nakłucie lędźwiowe pozwalające wykluczyć inne źródła zakażenia. Zazwyczaj objawy nie są na tyle dramatyczne, aby nie było możliwe odczekanie 24 godzin na wynik z laboratorium świadczący o ewentualnym wzroście bakterii. W tym czasie należy podawać przez cewnik roztwór antybiotyku o szerokim zakresie działania. U około połowy dzieci postępowanie takie pozwala opanować zakażenie i uniknąć konieczności usunięcia cewnika (22). W przypadku stwierdzenia wyraźnego zakażenia w miejscu wprowadzenia cewnika nie należy zwlekać z jego natychmiastowym usunięciem. Po usunięciu cewnika należy bezwzględnie pobrać do badania bakteriologicznego jego odcięty koniec. W przypadku konieczności usunięcia cewnika należy pamiętać o dostarczeniu do żyły obwodowej roztworu zawierającego 10% glukozy, aby zapobiec wystąpieniu hipoglikemii po gwałtownym przerwaniu hiperalimentacji.

Czynnikami wywołującymi zakażenie są najczęściej bakterie Gram-dodatnie. W przeważającej większości hodowli uzyskuje się wzrost gronkowca i paciorkowca (22, 36), znacznie rzadziej bakterii Gram-ujemnych, jak Klebsiella, Pseudomonas i E. coli. Niewielki odsetek zakażeń stanowią zakażenia grzybicze wywołane przez Candida albicans (36, 39). Są to ciężkie uogólnione zakażenia występujące najczęściej u dzieci, które przebyły zakażenia bakteryjne, leczone przez dłuższy czas antybiotykami o szerokim zakresie działania.

Niebezpieczeństwo posocznicy grzybiczej wzrasta u chorych odżywianych poza- jelitowo przez wiele miesięcy.

Leave a Reply