postheadericon Jedność umysłu i ciała

Łatwiej jest zrozumieć jedność umysłu i ciała oraz wpływ myśli na nasz organizm, gdy uświadomimy sobie hierarchiczną strukturę ośrodkowego układu nerwowego. Jego nadrzędną częścią jest kora mózgo- w a (najbardziej rozwinięta u człowieka) odpowiedzialna za wyższe czynności nerwowe. To właśnie dzięki procesom w niej zachodzącym myślimy ona jest „siedliskiem świadomości”. Kora mózgowa ma liczne połączenia pośrednie i bezpośrednie z niższymi strukturami układu nerwowego. Między innymi wpływa na układ limbiczny – kompleks ewolucyjnie starych struktur przodomózgowia leżących poniżej spoidła wielkiego łączącego obie półkule mózgu. Struktury te kierują naszymi zachowaniami związanymi z emocjami, pamięcią i motywacją, a zachodzące tutaj procesy znajdują swój wyraz jako radość, przygnębienie, gniew lub depresja.

Ostatnio – dzięki zastosowaniu emisyjnej tomografii pozytonowej umożliwiającej uwidacznianie aktywnych podczas badania obszarów mózgu – stwierdzono, że pod wpływem autosugestii (szczególnie gdy towarzyszą jej wyobrażenia) dochodzi do aktywacji kory mózgowej piatów czołowych. Kora czołowa jest najbardziej rozwinięta u człowieka i uważana jest za najmłodszą ewolucyjnie część mózgu. Ma ona niezwykle wiele połączeń z układem limbicznym („siedliskiem emocji”). Z tego sprzężenia między myślami a uczuciami wynika istotna zasada terapii psychosomatycznej: by się lepiej czuć, trzeba lepiej myśleć. Materialnym nośnikiem emocji są wydzielane przez układ limbiczny neuropeptydy. Okazuje się, że nasz mózg jest wielkim gruczołem wydzielającym wiele różnych substancji (dotychczas poznano ich ponad siedemdziesiąt) będących nośnikami różnych informacji. I jak stwierdza pani dr Candace Pert z National Institute of Mental Health w Waszyngtonie, każdemu nastrojowi, emocji towarzyszy wydzielanie odpowiednich neuropeptydów, a zmieniony skład chemiczny krwi wiąże się z różną reakcją organizmu.

Leave a Reply