postheadericon Kryterium polekowe

Przykładem zastosowania tego ostatniego kryterium jest klasyfikacja Fo- uchera (7) przedstawiona w tabeli 1.

Zgodnie z tematem poniżej omówiono I grupę tej klasyfikacji, czyli polekowe zmiany w płucach, naśladujące pod względem klinicznym i w obrazie ra-diologicznym klatki piersiowej zapalenie płuc. Grupa ta stwarza najwięcej trud-ności diagnostycznych i zalicza się do niej choroby wywołane szeregiem leków, zarówno od dawna powszechnie stosowanych, jak i niedawno wprowadzonych do praktyki klinicznej. W tabeli 2 wymieniono leki, które powodują powstawanie zmian w płucach imitujących w obrazie radiologicznym objawy typowe dla za-paleń płuc o etiologii infekcyjnej i sprawiających wskutek tego trudności diagno-styczne. Działania niepożadane większości leków zestawionych w tabeli 2 są dobrze znane od wielu lat (2). W latach czterdziestych opisano pierwsze alergicz-ne zapalenia płuc z lub bez eozynofilii po nowo wynalezionych antybiotykach.

Leave a Reply