postheadericon Leki stosowane najczęściej w premedykacji

Leki stosowane najczęściej w premedykacji można podzielić na trzy grupy określające najważniejsze, z punktu widzenia omówionych potrzeb, działanie:

-1) parasympatykomimetyczne – atropina w dawce 0,015 mg/kg m.c. (lub rzadziej używana hioscyna) w celu zmniejszenia wydzielania w drzewie tchawiczo-oskrze- lowym i osłabienia odruchów z nerwu błędnego

-2) uspokajająco-nasenne – prometazyna (Diphergan, Phenergan) 1-1,5 mg/kg m.c., diazepam (Relanium) 0,25-0,5 mg/kg m.c., droperidol (Dehydrobenzperidol)

Leave a Reply