postheadericon MAHABHARATA

WOLA ŻYCIA. Jak to się dzieje, że niektórzy pacjenci zdrowieją, a inni – mając taki sam stopień zaawansowania choroby – umierają? Na podstawie długoletnich obserwacji wielu lekarzy wypowiada się jednoznacznie: wcześniej umierają pacjenci, którzy nie znajdują w obliczu choroby żadnego celu i powodu, aby żyć. Stają się apatyczni, popadają w depresję. Przerażeni diagnozą, nastawieni biernie do leczenia – mimo że często stwierdzają: „dałbym wszystko, żeby wyzdrowieć” – unikają współodpowiedzialności za swoje zdrowie i współdziałania w terapii.

Tych natomiast, którzy wyzdrowieli z bardzo poważnych chorób, charakteryzuje chęć i radość życia oraz jasno określony cel: powód, aby żyć. Cechuje ich aktywność i wiara w to, że mogą wyzdrowieć. Decydujące znaczenie ma więc tutaj ich wola życia i motywacja do wyzdrowienia.

Obserwacja ta leży u podstawy metod wprowadzonych przez Carla Simontona. Nie są to metody stosowane zamiast koniecznej terapii, to znaczy nie zastąpią one leczenia chirurgicznego, farmakologicznego czy promieniami. Carl Simonton jest z zawodu onkologiem radioterapeutą, a co za tym idzie, jego pacjenci są leczeni zgodnie z zasadami obowiązującymi we współczesnej medycynie. Tym, co różni jego ośrodek od innych, jest wspomaganie procesu leczenia przez aktywną postawę pacjenta, przez rozwijanie jego motywacji i woli życia metodami psychologicznymi.

Metody te opierają się na doświadczeniach psychologii w zakresie ćwiczeń medytacyjnych, terapii grupowej, technik motywacyjnych i relaksacyjnych, ćwiczeń pobudzających wyobraźnię (wizualizacja) oraz uczących pozytywnego myślenia i rozwijających osobowość. Wykorzystane są tutaj również elementy biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback) – techniki, która umożliwia opanowanie zdolności bezpośredniego wpływania na takie procesy fizjologiczne, jak: częstość pracy serca, wysokość ciśnienia tętniczego krwi czy panowanie nad dolegliwościami bólowymi. We wszystkich tych technikach chodzi o to, by wyzwolić naturalne, występujące u wszystkich ludzi, siły obronne i mechanizmy regulacyjne.

One Response to “MAHABHARATA”

Leave a Reply