postheadericon Naświetlenia

W niektórych nowotworach wskazane jest najpierw naświetlanie, a potem leczenie chirurgiczne, często uzupełniane później kolejną serią naświetlań. Napromienienie przedoperacyjne powoduje, że guz ulega zmniejszeniu, co umożliwia chirurgowi jego usunięcie, a także zapobiega rozsiewowi komórek nowotworowych. Czasami prowadzi się równolegle radioterapię i chemioterapię – chemioterapia uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie promieniowania jonizującego.

W zaawansowanych przypadkach, gdy konwencjonalne metody nie rokują wyleczenia, prowadzi się terapię paliatywną (od łac. pa-lium – płaszcz, czyli ochraniać jak płaszczem), której celem jest łagodzenie dolegliwości związanych z chorobą nowotworową. To, że niektórych chorych nie można wyleczyć, nie znaczy, że nie można ich leczyć. Stosuje się wtedy wszelkie metody mogące poprawić jakość życia i pomóc zachować godność chorego mimo zaawansowanej choroby podstawowej. Wykonuje się paliatywne zabiegi chirurgiczne umożliwiające utrzymanie możliwie jak największej sprawności i samodzielności chorego (np. przywracające drożność przewodu pokarmowego lub zmniejszające duszność), paliatywną radioterapię (np. przeciwbólowe naświetlanie przerzutów do kości), przede wszystkim jednak stosuje się leczenie bólu środkami farmakologicznymi i anestezjologicznymi. Działalność ruchu hospicyjnego i Towarzystwa Opieki Paliatywnej przyczynia się do poprawy sytuacji tych, którymi dotychczas nikt się nie chciał zajmować: osób ciężko chorych w schyłkowym okresie życia. Fachowa pomoc i skuteczne leczenie paliatywne pomaga przełamać stereotyp umierania na raka jako umierania w cierpieniach.

Leave a Reply