postheadericon NOWOTWORY ZŁOŚLIWE I CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

Człowiek n/gdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy. KAREŁ ĆAPEK. Choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe stanowią obecnie największy problem zdrowotny. Co prawda, ostatnio sprawa AIDS od-wróciła od nich uwagę opinii publicznej, jednak to właśnie im poświęcam więcej miejsca.

RAK – ROZPOZNAWANIE, LECZENIE, ZAPOBIEGANIE. W języku potocznym przyjęło się używać określenia „rak” na wszystkie nowotwory złośliwe i w takim znaczeniu jest ono stosowane również tutaj.

Nie jest to książka wyłącznie o raku, ale w swojej pracy zawodowej stykam się z nim najczęściej i uważam, że stanowi on dobry przykład do omawiania innych chorób. Poza tym zainteresowanie społeczeństwa nowo-

tworami złośliwymi jest duże, a ponadto nawarstwiło się wokół nich wiele przesądów i uprzedzeń (np. „raka lepiej nie ruszać” albo „rak boi się noża” lub „rak to wyrok rychłej śmierci w cierpieniach”). Powoduje to nieracjonalne i szkodliwe zachowania, których pożywką jest lęk przed nieznanym: późne zgłaszanie się do lekarza i unikanie leczenia. Chcę przeciwstawić się tym przesądom i wykluczaniu chorych na raka ze społeczeństwa, co wiąże się z tym, że w naszym kraju jest to choroba szczególnie wstydliwa (a przecież nie można się zarazić nowotworem jak grypą). Sądzę, że to właśnie jest przyczyną raczej nieprzyznawania się do choroby nowotworowej mimo wyleczenia. Mam nadzieję, że ta książka przyczyni się do lepszego rozumienia zagadnień onkologicznych. (O powstawaniu raka piszę w dalszych rozdziałach).

Leave a Reply