postheadericon Ograniczenie wydzielania błon śluzowych

-1) poprawienie samopoczucia chorego przed zabiegiem – zmniejszenie lęku, uspokojenie, uzyskanie stanu częściowej niepamięci przykrych doznań i ewentualnej analgezji

-2) ułatwienie wprowadzenia w stan anestezji i zmniejszenie ilości środków aneste- tycznych 3) zmniejszenie nasilenia niepożądanych odruchów związanych z anestezją i zabiegiem oraz

-4) ograniczenie wydzielania błon śluzowych, zwłaszcza w obrębie układu oddechowego. Problemy związane ze zmniejszeniem strachu i uspokojeniem są różne w zależności od wieku, zawsze jednak ważne jest odpowiednie postępowanie, ochraniające bardzo wrażliwą psychikę dziecka.

Leave a Reply