postheadericon Płyny do metody „obwodowej”

Najczęściej stosowany przez nas skład mieszanki do pełnego odżywiania pozajelitowego przedstawia tabela 2-6. Ze względów praktycznych apteka szpitalna przygotowuje dwa standardowe roztwory aminokwasów w glukozie, które uzupełniane są pozostałymi składnikami w zależności od indywidualnych potrzeb chorego. W przypadku podaży płynu do żył obwodowych stosuje się Płyn Podstawowy I, zawierający 12% glukozy i 2% aminokwasów.

Płyny do metody „obwodowej” i „centralnej” nie różnią się między sobą różnymi stężeniami glukozy i aminokwasów. W razie konieczności (początkowy okres hiper- alimentacji, noworodek z małą masą urodzeniową ciała) możliwe jest manipulowanie stężeniami roztworu poprzez dodanie do płynu podstawowego obliczonej ilości wody destylowanej lub 40% glukozy.

U wcześniaka należy rozpoczynać podaż glukozy od dawki 5 g/kg m.c./d, stopniowo zwiększając ilość pod kontrolą stężenia cukru we krwi. W obu roztworach stosujemy dodatek heparyny w celu zapobieżenia powikłaniom zakrzepowym.

Ze względu na możliwość wytrącania się soli wapnia i fosforanów podawanych razem pierwiastki te podajemy w oddzielnych porcjach roztworu lub naprzemiennie w poszczególnych dniach (23, 24, 33). Należy również unikać dodawania wodorowęglanu sodowego do roztworu odżywczego ze względu na możliwość wytrącania się węglanów wapnia i magnezu (10).

Leave a Reply