postheadericon Pozaszpitalne zapalenia płuc

Pozaszpitalne zapalenie płuc jest chorobą wywołaną przez patogen, który dostaje się do organizmu w środowisku pozaszpitalnym.

Wiele czynników może zwiększać zagrożenie CAP. Należą do nich wiek (powyżej 6-0 roku życia), choroby towarzyszące (COPD, niewydolność krążenia), stany sprzyjające aspiracji (nadużywanie alkoholu i leków, zaburzenia świado-mości i choroby neurologiczne), immunosupresja (cukrzyca, steroido- i chemiote-rapia), przebyte poprzednio zapalenie płuc i palenie papierosów. Ocenia się, że zachorowalność na tę chorobę w Polsce wynosi 1-0 przypadków na 1-0-0-0 osób na rok, co odpowiada liczbie około 37-0 tys. chorych rocznie (14).

Grupa CAP jest zróżnicowana ze względu na stopień ciężkości przebiegu procesu chorobowego. Najogólniej, w pewnym uproszczeniu można go określić jako łagodny, umiarkowany i ciężki. Praktyczną charakterystykę stopni nasilenia procesu chorobowego przedstawiono poniżej.

Leave a Reply