postheadericon Szczegółowe postępowanie przedoperacyjne

W przypadku operacji w trybie nagłym, mimo stwierdzonego hematokrytu poniżej 0,40 1/1, objętość krążącej krwi wyrównuje się podczas zabiegu.

Szczegółowe postępowanie przedoperacyjne jest omawiane w odpowiednich rozdziałach podręcznika, jednakże wymienienie niektórych jego aspektów wydaje się słuszne.

Przepuklina przeponowa dająca objawy niewydolności oddechowej i krążeniowej od pierwszej chwili po urodzeniu rokuje poważnie. Natychmiastowe ułożenie noworodka na boku po stronie przepukliny z lekkim uniesieniem głowy, natlenienie, odbar- czenie żołądka przez zgłębnik i delikatne odessanie jego zawartości oraz ogrzanie poprawiają wentylację. W stanach bardzo ciężkich, z narastającą dusznością niezbędne jest zaintubowanie chorego i zastosowanie oddechu kontrolowanego z niskim ciśnieniem wdechowym poniżej 0,196 kPa (20 cm H20), a następnie w miarę możliwości wyrównanie zaistniałych zaburzeń ogólnoustrojowych. Szybka decyzja wykonania zabiegu w trybie nagłym ratuje życie dziecka.

Leave a Reply