postheadericon wą jamy ustnej lub gardła.

Przepukliny oponowe i oponowo-mózgowe przednie łączą się z przestrzenią pod- pajęczynówkową, wyjątkowo rzadko z komorami mózgowymi i zawierają nieprawidłową tkankę glejowo-nerwową, tkankę związaną z mózgowiem lub odsznu- rowaną. Należy je różnicować z heterotopią i glejakami tej okolicy.

PRZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE SZCZYTOWE. Szczytowe przepukliny oponowe i oponowo-mózgowe powstają, podobnie jak przepukliny przednie, wzdłuż osi zarodka. Spotyka się je na szczycie czaszki. Są one zwykle niewielkie i początkowo mogą być nie zauważone lub rozpoznawane jako przedgłowie. Towarzyszą im zmiany w pokrywie kostnej, szczeliny i ubytki kości ciemieniowej, umiejscowione w linii pośrodkowej lub nieco bocznie od niej. Przepukliny te mają szeroką podstawę. Pokryte są zdrową skórą lub ścieńczałą z cechami naczyniaka krwionośnego. Często brak w tym miejscu włosów, rzadziej jest ich nadmiar. Światło torbieli guza jest wysłane przez opony miękkie. Dodatkowymi elementami mogą być nieprawidłowe naczynia krwionośne, które łączą się czasem z zatoką podłużną lub jamą czaszki. Między tkanką naczyniową wykrywa się przemieszczone skupienia tkanki nerwowej. W różnicowaniu należy uwzględnić wrodzone owrzodzenia, ubytki kostne, naczyniaki krwionośne i przetoki tętniczo-żylne.

PRZEPUKLINY OPONOWE I OPONOWO-MÓZGOWE TYLNE. Tylne przepukliny oponowe i oponowo-mózgowe powstają, podobnie jak przednie i szczytowe, w przebiegu nieprawidłowego kształtowania się pierwotnych pęcherzyków mózgowych. Spotyka się je w okolicy potylicznej środkowej lub potyliczno-

Leave a Reply