postheadericon Wady rozwojowe

W każdym przypadku zarośnięcia przełyku obowiązuje odpowiednie ułożenie płaskie, na boku. Stałe odsysanie z jamy ustnej i nosowo-gardłowej śliny i treści żołądkowej przedostającej się przez przetokę przełykowo-tchawiczą zmniejsza niebezpieczeństwo zaaspirowania jej do płuc. Ułożenie z obniżeniem głowy, przy istniejącej przetoce dolnego odcinka zarośniętego przełyku pogarsza wentylację przez zarzucanie treści żołądkowej do dróg oddechowych. W niektórych przypadkach zarośnięcia przełyku korzystniej jest odłożyć termin zabiegu, aby uzyskać czas na wyrównanie współistniejących zaburzeń ogólnoustrojowych przez: ogrzanie, natlenienie, wyrównanie kwasicy, zaburzeń wodno-jonowych, rozpoczęcie antybiolyko- terapii oraz badań laboratoryjnych, radiologicznych i EKG. W stanach ciężkich z rozległymi zmianami w płucach zachodzi konieczność oddechu kontrolowanego, a zabieg należy odłożyć do uzyskania widocznej poprawy.

Liczną grupą są zaburzenia rozwojowe przewodu pokarmowego: wytrzewienie jelit, perforowana przepuklina pępowinowa, które stanowią wskazania do operacji w trybie nagłym. Wyrównanie współistniejących zaburzeń jonowych, kwasicy i innych jest ograniczone do niezbędnego minimum. W przypadkach niedrożności przewodu pokarmowego czas przygotowania jest również ograniczony. Pogłębiające się zaburzenia jonowe, mimo prawidłowego postępowania, stają się poważnym problemem po operacji. W przypadku wytrzewienia jelit trzeba przewidywać zastosowanie oddechu kontrolowanego po zabiegu. Wprowadzenie trzew, często rozdętych w wyniku niedrożności jelit, do zmniejszonej niedorozwojem jamy brzusznej znacznie utrudnia oddychanie przez nadmierny ucisk i uniesienie przepony.

Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego-przepukliny oponowo-mózgo- we, oponowo-rdzeniowe niepowikłane, nie stanowią istotnych problemów w przygotowaniu przedoperacyjnym. Wskazania do operacji w trybie nagłym dotyczą przypadków powikłanych zaburzeniami oddechowymi w wyniku ucisku na ośrodki w rdzeniu przedłużonym, ostro narastającego ciśnienia śródczaszkowego oraz przedziurawienia worka przepuklinowego z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego.

Leave a Reply