postheadericon We wszystkich rodzajach zabiegów

-5) w stanach nagłych — są to operacje ratujące życie, poprzedzone tylko w miarę potrzeby zabiegami resuscytacyjnymi, do których należą przypadki nie rokujące uzyskania żadnej poprawy (nawet przejściowej) przygotowawczym leczeniem zachowawczym, np. ostra niewydolność oddechowa, dająca się opanować tylko metodami chirurgicznymi, niektóre gwałtowne krwotoki oraz zagrażające życiu gwałtownie narastające ciśnienie śródczaszkowe.

We wszystkich rodzajach zabiegów w okresie przed operacją niezbędna jest dokładna, aktualna ocena stanu ogólnego i zmian chorobowych, odpowiednia do możliwości czasowych. Konieczne jest uzyskanie wystarczającej liczby informacji

o stanie wydolności układu oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego, nawodnienia, czynności nerek itp. Uzyskane informacje stanowią podstawę do ustalenia planu postępowania, który obejmuje wytyczne leczenia przedoperacyjnego aż do osiągnięcia, wystarczającego do rozpoczęcia zabiegu, poziomu wyrównania istniejących zaburzeń. Należy pamiętać o tym, że postępowanie przedoperacyjne jest tylko fragmentem całości leczenia i musi wynikać z rodzaju planowanego zabiegu oraz wiązać się z kontynuowaniem terapii w okresie pooperacyjnym.

Leave a Reply