postheadericon Wewnątrzszpitalne zapalenia płuc

Wewnątrzszpitalne zapalenia płuc są następstwem szpitalnego zakażenia układu oddechowego, do którego dochodzi najwcześniej po 48 godzinach od przyjęcia do szpitala (21). W przypadku krótszego okresu można podejrzewać, że do zakażenia doszło przed hospitalizacją.

Zapalenia płuc rozwijające się w czasie pobytu w szpitalu stanowią około 1-0-2-0 % wszystkich zakażeń szpitalnych. Drobnoustroje odpowiedzialne za za-każenie mogą stanowić florę endogenną chorego lub pochodzić ze środowiska szpitalnego. Drogą szerzenia się zakażenia może być aspiracja drobnoustrojów kolonizujących błonę śluzową górnych dróg oddechowych lub górnego odcinka przewodu pokarmowego, bezpośrednia inokulacja dolnych dróg oddechowych lub droga krwiopochodna. Już stosunkowo dawno wykazano, że u 5-0 % paten-tów po 4 dniach pobytu w szpitalu dochodzi do kolonizaq’i drobnoustrojami Gram- ujemnymi (13). Wiadomo też, że wzrost pH treści żołądkowej powyżej 4,-0, najczęściej jatrogenny, sprzyja kolonizaqi żołądka, co przy refluksie lub zgłębnikowaniu stanowi potencjalne źródło zakażenia. Również inne intubacje, zwłaszcza połączone ze stosowaniem różnych aparatów oddechowych (respiratory, nebuli- zatory), mogą się przyczyniać do przenoszenia mikroorganizmów. Część odpowiedzialności spada też na personel szpitalny, nie zachowujący ściśle zasad higieny – przede wszystkim mycia rąk przed każdym kontaktem z pacjentem. Istnieje szereg czynników ryzyka wystąpienia szpitalnego zapalenia płuc. Przedstawiono je w tabeli 5 (wg 12).

Choroby towarzyszące (otyłość, alkoholizm, narkomania dożylna, palenie tytoniu, cukrzyca, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, choroba nowotworowa, zakażenie HIV, asplenia Skrajne grupy wiekowe (< 1 roku życia i > 6-0 lat)

Immunosupresja wynikająca z leczenia i/lub choroby podstawowej Długotrwałe leczenie lekami neutralizującymi pH treści żołądkowej Sonda żołądkowa

Refluks żołądkowo-przełykowy / zaburzenia połykania (zachłyśnięcie) Zaburzenia świadomości

Przewlekłe schorzenia układu oodechowego i krążenia Niewydolność / uraz wielonarządowy Unieruchomienie pacjenta

Leave a Reply