postheadericon Zmiany umiejscowione

Zmiany umiejscowione zewnętrznie są widoczne od urodzenia. Są one pokryte skórą zdrową lub ścieńczałą, z łuszczącym się naskórkiem, z cechami naczyniaka płaskiego krwionośnego. Granice guza są zwykle zatarte. Szeroka podstawa może powodować rozdzielenie nosa, znaczny hiperteloryzm, asymetrię oczodołów i twarzy, obrzęk powiek. Wysokość guza sięga kilku centyme-trów. Zależnie od zawartości konsystencja jest lita lub chełbocząca. Niektóre guzy są tkliwe na ucisk.

Zmiany umiejscowione wewnętrznie są zwykle wykrywalne w przypadku zaburzeń oddychania lub połykania. Guzy wnikające do jamy nosowej lub do jamy ustno-gardłowej mogą sprawiać wrażenie polipów. Zwykle cheł- Ryc. 3-1. Dziecko z przepukliną oponowo- bocą, tętnią, zmieniają kształt przy -mózgową przednią. oddychaniu, a pokryte są błoną śluzo

Leave a Reply