postheadericon Żyła odpiszczelowa

nelem na klatkę piersiową lub okolicę ponad małżowiną uszną. Wadą tego sposobu dojścia jest możliwość przemieszczenia cewnika na skutek ciągłych ruchów szyi i brak możliwości powtórnego użycia tej samej żyły.

Żyła odpiszczelowa. Również to dojście może być stosowane u noworodków i niemowląt, jakkolwiek nie jest ogólnie akceptowane (29). Po chirurgicznym odsłonięciu żyły odpiszczelowej w okolicy jej ujścia do żyły udowej wprowadza się do niej cewnik, którego koniec powinien znaleźć się w żyle głównej dolnej na poziomie przepony. Po kontroli radiologicznej położenia cewnika odcinek doprowadzający przeprowadza się w tunelu podskórnym na podbrzusze lub udo.

POWIKŁANIA PEŁNEGO ODŻYWIANIA POZAJELITOWEGO. W czasie pełnego odżywiania pozajelitowego mogą wystąpić trzy zasadnicze rodzaje powikłań: powikłania techniczne, septyczne i metaboliczne.

Leave a Reply